File Db Sim Auto LTE 3G 2G ngày 30/09/2019

bản test sim ghép Auto mới nhất

File Db Sim Auto LTE 3G 2G ngày 30/09/2019

Nạp bằng bút 15s/sim

Mời anh em Load về trải nghiệm.

https://drive.google.com/open?id=15zw7TbIOnQ7nrjli2GdxqotF3DUygJD0